Deutsch
germany.ruАфиша ONUKA в Германии

ONUKA в Германии

994


16 Май 2024 (Чтв) 20:00 München , Backstage München, Reitknechtstraße 6, 80639 München

ONUKA — український електро-фольк гурт створений Натою Жижченко, співачкою, мультиінструменталісткою, авторкою пісень, та Євгеном Філатовим (THE MANEKEN), музикантом, композитором, саунд продюсером та режисером. Звучання ONUKA — це органічний мікс електроніки, актуальної поп-музики та українських народних інструментів. ONUKA першими змогли донести до широкої аудиторії багату спадщину української культури в контексті сучасної музики.

Європейський тур «ROOM», є продовженням українського туру - презентації останнього альбому гурту і окремою можливістю для всіх українців бути почутими і побаченими поза межами України, можливістю поділитися всім тим, що накопичилось всередині та розповісти музикою все, що в українців на душі. Найближчим часом ONUKA виступить в Варшаві, Празі, Берліні, Кельні, Гамбурзі, Брюсселі, Парижі та Мюнхені.

«ROOM» четвертий музичний альбом гурту, кожна з пісень якого присвячена особливій проблематиці сьогодення українців в умовах війни. Ніхто з українців не обирав опинитися у цих подіях, ніхто не очікував, що його життя розділиться на «до» і «після». Мало хто мав час, можливість і простір для усвідомлення свого вимушено нового життя та переосмислення мрій про майбутнє. Кожна пісня альбому присвячена тим драматичним емоціям і ситуаціям, в яких опинилися українці. 

До альбому увійшли 10 пісень, дві з яких вже раніше виходили у форматі синглів: пронизлива балада «Душа Народу» та драйвова, життєствердна «PEREMOHA». Трек «PEREMOHA» потрапив до плейлисту EQUAL Global із майже мільйоном підписників, а ONUKA стала українською амбасадоркою Spotify Equal, демонструючи соціальну відповідальність гурту.

«Я з надією-таки сподіваюсь і вірю, що кожне прослуховування нашої музики наближає нас до перемоги і опосередковано, і буквально, бо музика єднає, музика зцілює, музика рятує, музика донатить і музика перемагає». — Ната Жижченко як амбасадорка Spotify Equal.


ONUKA — ukraїns'kij elektro-fol'k gurt stworenij Natoju Zhizhchenko, spіwachkoju, mul'tiіnstrumentalіstkoju, awtorkoju pіsen', ta Єwgenom Fіlatowim (THE MANEKEN), muzikantom, kompozitorom, saund prodjuserom ta rezhiserom. Zwuchannya ONUKA — ce organіchnij mіks elektronіki, aktual'noї pop-muziki ta ukraїns'kih narodnih іnstrumentіw. ONUKA pershimi zmogli donesti do shirokoї auditorії bagatu spadschinu ukraїns'koї kul'turi w kontekstі suchasnoї muziki.

Єwropejs'kij tur «ROOM», є prodowzhennyam ukraїns'kogo turu - prezentacії ostann'ogo al'bomu gurtu і okremoju mozhliwіstju dlya wsіh ukraїncіw buti pochutimi і pobachenimi poza mezhami Ukraїni, mozhliwіstju podіlitisya wsіm tim, scho nakopichilos' wseredinі ta rozpowіsti muzikoju wse, scho w ukraїncіw na dushі. Najblizhchim chasom ONUKA wistupit' w Warshawі, Prazі, Berlіnі, Kel'nі, Gamburzі, Brjusselі, Parizhі ta Mjunhenі.

«ROOM» chetwertij muzichnij al'bom gurtu, kozhna z pіsen' yakogo priswyachena osobliwіj problematicі s'ogodennya ukraїncіw w umowah wіjni. Nіhto z ukraїncіw ne obiraw opinitisya u cih podіyah, nіhto ne ochіkuwaw, scho jogo zhittya rozdіlit'sya na «do» і «pіslya». Malo hto maw chas, mozhliwіst' і prostіr dlya uswіdomlennya swogo wimusheno nowogo zhittya ta pereosmislennya mrіj pro majbutnє. Kozhna pіsnya al'bomu priswyachena tim dramatichnim emocіyam і situacіyam, w yakih opinilisya ukraїncі. 

Do al'bomu uwіjshli 10 pіsen', dwі z yakih wzhe ranіshe wihodili u formatі singlіw: pronizliwa balada «Dusha Narodu» ta drajwowa, zhittєstwerdna «PEREMOHA». Trek «PEREMOHA» potrapiw do plejlistu EQUAL Global іz majzhe mіl'jonom pіdpisnikіw, a ONUKA stala ukraїns'koju ambasadorkoju Spotify Equal, demonstrujuchi socіal'nu wіdpowіdal'nіst' gurtu.

«Ya z nadієju-taki spodіwajus' і wіrju, scho kozhne prosluhowuwannya nashoї muziki nablizhaє nas do peremogi і oposeredkowano, і bukwal'no, bo muzika єdnaє, muzika zcіljuє, muzika ryatuє, muzika donatit' і muzika peremagaє». — Nata Zhizhchenko yak ambasadorka Spotify Equal.